Nyt fra klubben


Træf kalenderen for 2023 bliver løbende opdateret i den takt der indløber information.

Der er rigtig mange spændende arrangementer på vej.

KØB & SALG er åbent for alle med interesse i Rovere, med hele eller dele til bilerne

Som udgangspunkt skal du selv være aktiv for at få noget ud af medlemsskabet.


Et godt sted at starte er at deltage i klubbens møder og arrangementer for at se og høre ’hvad vi er for nogen’. Du vil møde en række Rover-medlemmer hvor samværet ikke kun handler om teknik og mekanik, men hvor vi også som familier hygger os sammen.


Vi støtter naturligvis hinanden med gode råd og vejledning til vedligeholdelse af vore klenodier.


Måske har du også lyst til at skrive et lille indlæg i klubbens blad i ny og næ. eller


Medlemskontingentet er pt. 400 kr./år med indbetaling i november.


Træf & arrangementer


I vest afholder klubben jævnligt klubmøder med foredrag eller garagebesøg, ligesom man naturligvis også mødes til fællestræf.


I øst oftest mødes vi typisk til de store fællestræf, f.eks. Gavnø i juni måned, men også til ture arrangeret af klubben eller i fællesskab med andre engelsk kørende bilklubber.


Måske har du selv lyst til at invitere til garagemøde eller arrangere en køretur i dit lokalområde


Rover-klubben afholder et årligt klub-træf, inkl. årets generalforsamling, hvor vi typisk skifter mellem landsdelene. Klubben har gennem årene bl.a. afholdt årstræf og jubilæumstræf i Maribo, Faaborg, Grindsted, Silkeborg, Svendborg, Bornholm, Frederikssund, Middelfart, Viborg – og mange andre steder.


Klubblad og månedsbreve


Klubbladet udgives 5 gange om året (februar, april, juni, september og november) med nyt og gammelt om Rover, afholdte og kommende arrangementer mv.


Bladet udsendes i både trykt udgave og elektronisk via e-mail til medlemmerne op til den 1. i månederne.


Yderlige udsender bestyrelsen periodisk information f.eks. om træf og arrangementer.


Køb / Salg annoncer


Det er gratis for alle at annoncere på klubbens hjemmeside, men kun med ting & sager der har med Rover-bilerne, reservedel o.lign. at gøre. Indtast annonceteksterne på klubbens hjemmeside og upload evt. et foto eller to; redaktøren sørger for opsætning på hjemmesiden hurtigst muligt.


Teknisk rådgivning


Klubben har et lille korps af tekniske konsulenter som dækker fra de ældste modeller til de seneste. Konsulenterne er kun til rådighed for betalende medlemmer.


Motorhistorisk Samråd


Et lille beløb af klubbens kontingent går til medlemsskab af Motorhistorisk Samråd, der arbejder for os alle i dansk og internationalt regi omkring lovgivning for klassiker- og veterankøretøjer.


F.eks. har MhS, sammen med FDM og andre motororganisationer, haft stor indflydelse på love og regler om originalitetskrav, afgifter ved reparationer, istandsættelse og genopbygning af vore gamle køretøjer.


Samarbejde med andre bilklubber


Rover-klubben deltager et par gang om året i møder med andre engelsk kørende bilklubber, som MG, Triumph, Morgan, Jensen, Lotus m.fl., hvor vi udveksler ideer og erfaringer fra klublivet, og aftaler kommende fællestræf.

 

Du kan hente mere information om nogle af de tidligere træf på denne hjemmeside ligesom du kan melde dig ind via ’knapperne’ for forsiden.

 

NYT PR. OKTOBER 2021


Tekniske Konsulenter

P2, P3,  P4, P5.

Finn Amorsen  |  Tlf. 4752 8910  |  4050 Skibby

finn@morsen.dk


P2, P3, P4, P5.

Hans Graakjær  |  Tlf. 2178 4571  |  8700 Horsens

hans.graakjaer@post.tele.dk


P2, P3, P4, P5. P6.

Holger Hansen  |  Tlf. 4247 1272  | 4470 Svebølle


Kontakt kun for medlemmer

P6 3500

Johan Krohn Carl  |  Tlf. 2620 8039  |  4540 Fårevejle

73monaco@gmail.com


600-serien

Aksel Hedegaard Nielsen  |  Tlf. 4087 4514  |  2670 Greve

akselhn3@gmail.com